Ιατρείο : 210-2836616  |  Κινητό : 6973 591670

Υπηρεσίες

Κλινική εξέταση

 

Ηλεκτροκαρδιογράφημα

 

Παλμική οξυμετρία

 

24ωρη καταγραφή αρτηριακής πιέσεως ( HOLTER )

 

Διάγνωση και θεραπεία λοιμώξεων


 

Παρακολούθηση χρόνιων, συστηματικών και μεταβολικών νοσημάτων

 

 

 

Επισκέψεις κατ'οίκον

 

Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ και μέλος δικτύου ιατρών INTERAMERICAN (MEDISYSTEM)